De Talentencampus Oss is een organisatie die talent uit Oss en omstreken wil verbinden aan de 3 O’s: ondernemers, onderwijs en overheid. Er is echter een probleem. En dat is dat steeds meer talent uit de regio zijn vleugels uitslaat en naar de grote stad gaat om vervolgens niet meer terug te keren. Toch wil de Talentencampus proberen om het talent weer te doen laten terugkeren naar Oss. Zo ontstond de vraag: Hoe kan de Talentencampus in beeld komen bij studenten en het bedrijfsleven?

Om dit te bereiken is er een businessmodel opgezet. Hierin is de “Social recruitment” pilot opgenomen. Hierbij zijn we bezig om twee doelstellingen te behalen met behulp van social media. Enerzijds zorgen we ervoor dat we de organisatie als mooie werkgever wordt gepositioneerd door middel van de arbeidscommunicatie. Anderzijds willen we daadwerkelijk de vacatures van de organisaties in gaan vullen met voornamelijk “Ossisch” talent.

Opvallendheden
Tijdens deze pilot zijn er een aantal dingen opgevallen. Ten eerste viel op dat het ene bedrijf meer in trek was dan andere. Deze verschillen ontstonden onder andere door het werkgeversimago en de functieomschrijving. Daarnaast zien we dat social media in de regio Oss een goed middel is om MKB’ers aan nieuw personeel te helpen. Ook was het opvallend dat het MKB geïnspireerd is om tijdens de pilot op een andere manier naar de werving in een krappe markt te kijken. Tot slot zagen we dat de bedrijven bereid waren om samen te werken om zo het probleem van krapte op de arbeidsmarkt op te lossen.

Problemen
We zien dat er met de pilot een probleem is opgelost. Er was namelijk nog geen verdienmodel voor de Talentencampus, waardoor er geen mogelijkheid was tot groei. Hier is nu geen sprake meer van. Met deze pilot kwamen er investeerders naar voren die de pilot interessant vonden en deze gefinancierd hebben.  Hiermee is er onder andere onderzoek gedaan naar de meerwaarde van de Talentencampus via de pilot. Hier hebben we geleerd hoe we het bedrijfsleven, onderwijs en talent aan elkaar hebben kunnen laten aansluiten. Het ontbreekt echter nog aan kennis om doelgroepen te vinden, binden en vast te houden. Dit probleem is opgenomen in de propositie voor de Talentencampus.

Mogelijkheden
De proposities biedt diverse voordelen op verschillende gebieden. Zo is het voor bedrijven mogelijk om te groeien, talentontwikkeling aan te bieden voor medewerkers en personeel te werven. Daarnaast is het voor studenten, schoolverlaters en werkzoekenden mogelijk om zich goed te oriënteren op de arbeidsmarkt. Ook voor het onderwijs is er een voordeel, namelijk de aansluiting bij het bedrijfsleven.

Samenvatting
Door de inzet van social media en de social shift-methodiek van Apostle is er inzicht gekomen in het verdienmodel van Talentencampus Oss. Bedrijven zijn aangehaakt door hen te helpen met het invullen van vacatures in de vorm van een pilot “Social recruitment”. Met de inzichten uit de pilot is er een beter beeld gekomen van de uitdagingen van het bedrijfsleven in Oss eo. Deze uitdagingen hebben vooral te maken met te weinig kennis van het vinden van doelgroepen en het onderscheiden van de regio en het bedrijf.

De conclusie is dat:
– De mkb-er hulp nodig heeft met het vinden van jongeren
– Het onderwijs hulp nodig heeft met de aansluiting van het bedrijfsleven
– De overheid talentencampus Oss ziet als belangrijk orgaan

 

 

Wil je weten hoeveel tijd dit jou kost en wat het oplevert voor jouw organisatie? Download hier de whitepaper met de informatie over ROI.


Contact
Raadhuislaan 2A
5341 GM Oss
info@apostle.nl
085 - 8769435

© 2018 Apostle B.V. KvK-nummer: 57449104 Btw-nummer: NL852584362B01

Terms and Conditions