Case: De Zorggroep

De zorgwereld is geen gemakkelijke wereld. Er verandert veel en er zijn zoveel partijen dat het voor de buitenwereld soms maar moeilijk te begrijpen is bij wie ze waarvoor terecht kunnen. De Zorggroep en de Groene Kruis ledenorganisatie steekt een helpende hand toe aan alle zorgbehoevenden en helpt met de totstandkoming en inrichting van persoonlijke zorgtrajecten. In een stap richting digitale business transformatie is het grootste doel de klant bereiken en bekendheid genereren voor de rol die de Zorggroep op zich neemt.

Content op maat
Redacteur Tim Gerth schrijft berichten voor de persoonlijke Social Media-profielen van medewerkers van de Zorggroep. Dit kunnen nieuwsberichten zijn die gerelateerd zijn aan de zaken waarmee de medewerkers zich bezighouden of content gegenereerd in samenwerking met de medewerkers. Hiermee wordt inzicht gegeven in wat er in de zorgwereld speelt en hoe De Zorggroep zich hierin beweegt. Iedere werknemer krijgt berichten op maat die passen bij zijn of haar functie en positie.

Je successen delen
Het werk van de redacteur gaat verder dan alleen berichten klaarzetten en content ophalen. Een groot deel van de taak is om medewerkers te leren zien wat successen zijn en hoe die te delen. Tijdens het proces verwordt de groep van geïnteresseerde social virgins tot volwaardige contentfabriek! En niets werkt beter voor je netwerk dan authentieke content!