Case Vivent: In de spotlight met de Social Shift

Vivent is een zorginstelling in de regio ’s-Hertogenbosch en omstreken. Onder toeziend oog van redacteur Tuti Lewerissa zijn de medewerkers actief aan de slag gegaan met het inzetten van hun social media netwerken. Via die weg brengen ze de interessante en leuke gebeurtenissen op hun werk naar buiten, maar houden wel rekening met de privacy van de mensen waar het over gaat.

Het Social Shift project begon in juni met een kick off, georganiseerd door Tuti. In dit project worden de medewerkers van Vivent persoonlijk begeleid in het ontwikkelen van hun kennis en vaardigheden op het gebied van social media, en hoe zij deze nieuwe kennis kunnen gebruiken als merkambassadeurs van Vivent.
‘De medewerkers reageerden enthousiast op mijn komst, maar plaatsten wel een kanttekening bij de privacy bij het inzetten van social media,’ aldus Tuti, ‘bijvoorbeeld als het gaat om zorgverleners die werken met cliënten met dementie.’ Je wilt je verhaal als medewerker wel naar buiten brengen, maar op een manier die de privacy van de mensen waarborgt.
Maandelijks wordt er door Tuti een Social Lunch georganiseerd, waar de medewerkers van Vivent bij elkaar komen om te reflecteren en vragen te stellen.

Privacy

Privacy rondom social media is een onderwerp dat de gemoederen bezighoudt vandaag de dag. Begrijpelijk dat de medewerkers van Vivent er hun vraagtekens bij hebben. Hoe breng je de mensen waarmee je werkt in beeld?
Daar is iets op bedacht. Berichten met beeld van een mooie gedekte tafel bij een kookactiviteit, handen die verzorgd worden of voeten die dansen tijdens een muzikaal evenement, dragen evengoed de boodschap van de medewerker uit zonder dat er iemand herkenbaar in beeld gebracht wordt.

De experts aan het woord

Tanja Van Oosten is medewerker arbeidsmarktcommunicatie bij Vivent. Zij zegt over de vooruitgang van de afgelopen maanden: ‘Wij doen vooral aan community building. Een redacteur ter ondersteuning van onze medewerkers heeft ervoor gezorgd dat ons bereik aanzienlijk vergroot is. Je kunt als afdeling communicatie wel allerlei campagnes bedenken, maar het draait om de authentieke verhalen van de mensen zelf. Zij vertellen in hun social media netwerken over hun eigen werk met de hashtag vivent (#vivent) erin.’
Tanja heeft het enthousiasme voor social media onder de medewerkers van Vivent zien groeien.
‘Op dit moment is er een basis gecreëerd,’ zegt ze. ‘We zijn van plan om die in de toekomst uit te bouwen.’
Het belangrijkste is dat medewerkers de experts zijn in hun vak en dat laten zien. Niet alleen voor Vivent, maar ook voor hun personal branding.