Hendriks had een duidelijk doel voor ogen: een employee advocacy tool waarmee ze het social media netwerk van medewerkers kunnen benutten. Op deze manier kon de organisatie een persoonlijke band opbouwen met de verschillende doelgroepen. Een internationale concurrent stond al op de shortlist. Gelukkig wezen de jongens van Have A Nice Day, een webbureau uit ‘s-Hertogenbosch, naar ons en onze tooling. Maar wat was de doorslaggevende factor voor Hendriks om onze tool – Apostle Connect – te kiezen?

Het Osse bedrijf Hendriks Bouw en Ontwikkeling is een familiebedrijf waarin vijf samenwerkende disciplines zijn ondergebracht. Wat Hendriks kenmerkt, is dat ze de gebouwde omgeving altijd duurzamer, gezonder en veiliger willen en kunnen maken. Daarnaast heerst er een Brabantse nuchterheid en zijn het echte doorzetters. In de bouwwereld zijn wij bij Apostle reeds bekend door samenwerkingen met o.a. Muller Bouw en JobXion, laat dat geen belemmering zijn! Bij Hendriks mochten wij aan de slag vanwege onze implementatie methodiek: Social Shift.

De organisatie is op social media al goed aanwezig. Petje af daarvoor! Maar ze wilde de social awareness van de medewerkers vergroten, onder andere door het eenvoudiger te maken om content te delen én om zelf authentieke content te produceren. Om de stap naar nog persoonlijker en authentieker communicatiemodel te maken (ofwel vanuit medewerkers naar je doelgroep), hebben ze ons ingeschakeld.

Klinkt wollig? Lees dan maar eens de theorie en onderliggende gedachten achter deze methodiek, in ons boek! Zo zijn we samen met het marketingteam in februari begonnen met het maken van een strategisch contentplan, het organiseren van een kick-off en met het aanhaken van medewerkers in de mobiele applicatie. Met een aantal trainingen en ondersteuning in het activeren van de ambassadeurs maakten we een vliegende start.

De doorslag om voor Apostle Connect te kiezen kwam door de eenvoudige tool om content te delen maar voornamelijk het zélf produceren van authentieke content.

De implementatie

Hendriks is vanaf het begin actief betrokken geweest bij de implementatie van de social shift methodiek. Dat klinkt wellicht vanzelfsprekend, maar wat ik wil benadrukken is dat een strakke organisatie van het project en eenduidige communicatie richting betrokkenen belangrijke succesfactoren zijn. Bij Hendriks stonden vanaf het begin alle neuzen dezelfde kant op!

Er zijn vijftig ambassadeurs betrokken die we allemaal door een spreekwoordelijke wasstraat hebben gehaald. Zo hebben we ze tijdens verschillende workshops meegenomen in de best practices om goede foto’s en video’s te maken, om zo de verhalen van de werkvloer te bekrachtigen. Daarnaast hebben we hen laten zien hoe je een persoonlijk merk online opbouwt en uitbouwt. Vanaf de kick-off tot de laatste workshop hebben we binnen drie maanden 50 ambassadeurs geactiveerd. De planfase kostte ons één maand, waardoor het totale traject *badum tsss* vier maanden in beslag nam. We hebben tijdens deze periode ook het communicatieteam van het bouwbedrijf meegenomen in onze methodiek, waardoor Hendriks daarna zelfstandig verder is gegaan met Apostle Connect. We hebben ze in die twee maanden nog niet helemaal losgelaten, maar het overgrote deel hebben ze daadwerkelijk zelf gedaan. De resultaten waren goed en dus hebben ze besloten om vanaf augustus de tool helemaal zelfstandig te gebruiken.   

Prettige samenwerking

Doordat Hendriks zijn zaakjes zo goed op orde had, ging de samenwerking ook op een hele prettige manier. Iets waarin dit heel duidelijk naar voren kwam is hetgeen waar veel organisaties nog moeite mee hebben: plannen van plenaire sessies. Bij Hendriks was dit geen probleem, aangezien één van de doelen het creëren van een social minded organisatie was. Alle ambassadeurs werden vriendelijk verzocht bij onze sessies aanwezig te zijn, zodat we het grootste rendement uit onze implementatie konden halen. Mede hierdoor konden we Apostle Connect snel en effectief uitrollen binnen de organisatie.

In de bouw is er momenteel een schreeuwend tekort aan vakkundige handen.